Validatie zoals UX het wil, met ASP.NET MVC 2 nl

Door creator1988 op dinsdag 29 maart 2011 14:23 - Reacties (10)
Categorie: Frontend, Views: 6.861

De standaard validatie in MVC 2 gaat er vanuit dat je werkt met 'Validation messages' achter je tekstvelden, en een 'Validation summary' bovenaan je scherm. Dit werkt snel en out-of-the box, inclusief javascript validatie via jQuery Validate, en ook server side wanneer er geen javascript beschikbaar is (pic via).
http://100procentjan.nl/tweakers/validationsummary.jpg
Maar... wat als je UX-afdeling dit spuuglelijk vindt? Vandaar dat we bovenstaande gaan transformeren naar:
http://100procentjan.nl/tweakers/validationnew.png

Lees verder »

API documentatie genereren uit code? nl

Door creator1988 op maandag 21 maart 2011 14:20 - Reacties (12)
Categorie: Backend, Views: 5.388

Om het proces van API updates wat te verzachten willen we switchen van een op basis van een Word doc gegenereerd document, naar documentatie op basis van onze code (C#, met XML documentatie). Nu zou dat prima moeten kunnen met SandCastle, maar die genereert de documentatie op basis van onze code, en niet op basis van onze DataContracts. Probleem, want in de uiteindelijke API zijn alleen de data contracts beschikbaar, en zijn de namen die we zelf intern gebruiken niet beschikbaar. Wie weet een tool die wél nette documentatie voor WCF services kan genereren (REST en SOAP) op basis van XML Docs?

Video! Preview van touch-based mobile photo gallery nl

Door creator1988 op woensdag 16 maart 2011 14:28 - Reacties (11)
Categorie: Frontend, Views: 5.538

MapReduceJS: Een educatief map/reduce framework nl

Door creator1988 op maandag 14 maart 2011 14:58 - Reacties (2)
Categorie: Frontend, Views: 4.062

Downloadlink: MapReduceJS, an educational MapReduce framework implemented in Javascript.

MapReduce is een door Google ontwikkeld framework waarmee bewerkingen in twee stappen op grote sets data kunnen worden uitgevoerd. Elke bewerking is compleet onafhankelijk van andere bewerkingen en ze kunnen daarom eenvoudig worden verspreid over meerdere machines. Standaard voorbeeld hierin is bijvoorbeeld het tellen van woorden in documenten:
  • 1. Input: een lijst met documenten
  • 2. Map-stap: je krijgt een document binnen, en split deze op spaties. Je retouneert een array met alle losse woorden
  • 3. Reduce-stap: je krijgt binnen: het woord, en een array met alle keren dat deze voorkwam in álle documenten. Deze kan je tellen en teruggeven als output.
Dit is goed distribueerbaar omdat stap 2 op een oneinding aantal machines kan draaien. Het splitten van een document is immers een volledig losse stap. Hetzelfde geld voor 3. aangezien je hier alleen hoeft op te tellen en geen andere info nodig hebt.

Maar...
Het testen van MapReduce kan je bijvoorbeeld in Hadoop of MongoDB heeft een aantal nadelen: je moet de software aan de praat krijgen en je data importeren. Vanwege het distributed idee achter MapReduce is het bovendien lastig om te debuggen. Daarom...

Lees verder »

Developer Summit: los met pipes en map/reduce nl

Door creator1988 op vrijdag 11 maart 2011 12:47 - Reacties (5)
Categorie: Frontend, Views: 4.023

Het Tweakers Developer Summit was weer een mooie gelegenheid als web-nerd om he-le-maal los te gaan. Als eerst, mijn implementatie:
  • Klop ID's van de pricewatch in, komma seperated
  • Hit de button
  • Je krijgt een lijst met shops waar alle producten te koop zijn, met de totaalprijs
http://100procentjan.nl/files/rerhm4ywk1cqad519zx38yi5x.PNG
Plaatje klikken is spelen. Let op! Er is geen visuele feedback, gebruik de Firebug / Chrome Console om in de gaten te houden wat er gebeurt.

Lees verder »